Loading Events

AGAH Discussion Forum 2023

1. December 2023
GSI – Gustav Stresemann Institut Bonn, Bonn

Current issues in early clinical trials

Programme

-to follow-

VENUE

GSI - Gustav Stresemann Institut Bonn
Langer Grabenweg 68
53175 Bonn
Web: www.gsi-bonn.de

REGISTRATION

-to follow-

CONTACT

Arbeitsgemeinschaft für angewandte Humanpharmakologie (AGAH) e. V.
Office: Goernestraße 30
20249 Hamburg
+49 40 30772097
info@agah.eu

1. December 2023

AGAH Discussion Forum 2023

GSI – Gustav Stresemann Institut Bonn

Langer Grabenweg 68
53175 Bonn
Deutschland

www.gsi-bonn.de